Convocator Adunarea Generală a Asociației Române de Științe Penale

În temeiul art. 20 din Statutul Asociației

Se convoacă Adunarea Generală a Asociației Române de Științe Penale vineri, 10 martie 2023, orele 13.30, care se va ține la sediul social al acesteia din București.