Convocator Adunarea Generală a Asociației Române de Științe Penale

În temeiul art. 20 din Statutul Asociației

Se convoacă Adunarea Generală a Asociației Române de Științe Penale vineri, 08 martie 2024, orele 13.00, care se va ține la sediul social al acesteia din București.