Convocator Adunarea Generală a Asociației Române de Științe Penale

În temeiul art. 20 din Statutul Asociației

Se convoacă Adunarea Generală a Asociației Române de Științe Penale vineri, 11 martie 2022, orele 10.30, care se va ține prin intermediul platformei ZOOM.