CONFERINŢĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

SIGURANŢA PUBLICĂ ŞI NEVOIA DE CAPITAL SOCIAL RIDICAT/
PUBLIC SAFETY AND THE NEED FOR HIGH SOCIAL CAPITAL

CONFERINŢĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

 

Centrul de Cercetare în Drept SARA/SARA Law Research Center https://www.ccdsara.ro/ va organiza conferinţa cu participare internaţională „Siguranţa publică și nevoia de capital social ridicat”/Public safety and the need for high social capital , ediția a III-a, în data de 5 noiembrie 2021, ora 10.00.

Co-organizator:

Centrul Cultural Județean Arad

Parteneri:

Universitatea Agora din municipiul Oradea, Romania;

Academia de Ştiinţe Juridice din România;

Asociaţia Română de Științe Penale;

Asociația Criminaliștilor din România;

Centrul de Excelenţă pentru Studiul Minorităţilor Transfrontaliere, Oradea, România.

Centrul Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, Oradea, România;

Conferința este activitate în proiectul cu același nume, finanțat de Consiliul Județean Arad.

Mod de desfășurare: on-line

Conectarea va fi permisă fără taxă. Conferința va fi înregistrată și transmisă online.

 

PANELURI

Panelul I. Protecția și limitările drepturilor fundamentale în contextul legislativ actual.

Coordonator: Conf. univ. dr. Roxana MATEFI, Prodecan la Facultatea de Drept, Universitatea Transilvania, Braşov

Panelul II. Respectarea drepturilor fundamentale în cursul procedurilor judiciare

Coordonator: Prof.univ.dr. habil. Anca - Lelia LORINCZ, Asociația Română de Științe penale/Societatea de Științe Juridice și Administrative

Panelul III. Personal safety. The social capital. Legal framework, financial resources and efficient institutional construction (Panel în limba engleză)

Coordinator: Associate Professor PhD. VARADI Erika, University of Miskolc, Faculty of Law; Lecturer PhD. Diana CÎRMACIU, Vice-Dean,  Faculty of Law, University of Oradea ; Lecturer PhD. Ligia-Valentina MIRIŞAN, Faculty of Law, University of Oradea

Panelul IV. Law in books and law in practice in the context of sustainable development: Legal education and law enforcement (Panel în limba engleză)

Coordinator: Associate Professor PhD. MADAI Sándor, Secretary of the
Hungarian Association of Criminal Law, University of Debrecen, Faculty
of Law, University of Public Service, Faculty of Law Enforcement,
Budapest, Hungary; PhD. Habil. ; Professor PhD. Elena-Ana IANCU, Agora University of Oradea, Faculty of Legal and Administrative Sciences /"Alexandru Ioan Cuza" Police Academy, Doctoral School of Law, Bucharest, Romania; PhD. Habil.

Panelul V. Criminalistica în contextul digitalizării și informatizării

Coordonator: Prof.univ.dr.Gheorghe POPA, Președintele Asociației Criminaliștilor din România

Panelul VI. Protecția penală a factorului uman

Coordonator: Prof.univ.dr.habil. Constantin DUVAC, Președintele Asociației Române de Științe penale

Panelul VII. Impactul reglementărilor din domeniul medical asupra persoanei și construirea capitalului social.

Coordonator: Conf. univ. dr. Rodica Diana APAN,   Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Cluj- Napoca, Facultatea de Ştiinţe Juridice

Panelul VIII. Reglementări de drept privat și drept public ca și garanții ale ocrotirii persoanei în România

 Coordonator: Conf. univ. dr. BERLINGHER Daniel , Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Universitate „Vasile Goldiş” din Arad, Conf. univ. dr. Daniela CREŢ, Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Juridice

Panelul IX. Abordarea minorităţilor naţionale din perspectivă academică. O contribuţie adusă la dezvoltarea capitalului social

Coordonator: Prof.univ.dr. Radu CARP, Universitatea din București

Panelul X. Limitarea fenomenului sărăciei și excluziunii sociale - Optimizarea calității vieții.

Coordonator: Lect. univ. dr. Enache TUŞA, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;

Panelul XI. Comunicarea şi consilierea filosofică în contextul creşterii siguranţei persoanei şi a eficientizării instituţiilor publice.

Coordonator: Prof.univ.dr. habil. Aurel CODOBAN, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca; Lect. univ. dr. Alexandru CORDOŞ, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, Decan al Facultății de Drept;

Panelul XII. Confluența dintre dreptul european și dreptul național ca expresie a nevoii de siguranță publică și de capital social

Coordonator: Conf.univ.dr. Mihaela PĂTRĂUȘ, Universitatea din Oradea, Facultatea de Drept

Panelul XIII. Protecţia juridică a persoanei fizice

 Coordonator: Prof.univ.dr. Petru TĂRCHILĂ, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Panelul XIV. Siguranța publică. Abordare interdisciplinară în contextul construirii capitalului social ridicat.

Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Elena-Ana  IANCU, Decan al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea Agora din Municipiul Oradea,Romania/ Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, București, Şcoala Doctorală de Drept/Centrul de Cercetare în Drept SARA

 

Moment cultural:

Prezentare de carte „Viața văzută prin ochi de adolescent”, Editura Neverland.
Autor: Maria-Paula ȘANTA

 

Ediția a II-a, 2020

Link Universul Juridic (youtube)

Editia I, 2019

Link Universul Juridic

Link Ghidul Arădean

 

 

Director al proiectului şi  fondator al conferinţei,
Prof.univ.dr. habil. Elena-Ana IANCU